Naast de camping hebben wij ook een melkveebedrijf. Op ons bedrijf worden ongeveer 35 koeien gemolken.
Daarnaast worden er ook rond de 25 kalfjes en pinken opgefokt.
In de zomer lopen zowel de koeien als het jongvee dag en nacht buiten in het land.
Vee Melkauto